Društveni program

SARAJEVO - razgled grada
Subota, 14.10.2017. / 17:00 sati

Cijena: 25,00 EUR (minimalan broj prijavljenih 20)
Cijena uključuje:
Autobusni prijevoz od hotela do centra grada
Razgled grada u pratnji stručnog vodiča u trajanju od 2 sata

*Povratak u hotel  u vlastitom aranžmanu


MOSTAR - cjelodnevni izlet
Nedjelja, 15.10.2017. / 08:00-17:00 sati

Cijena: 45,00 EUR (minimalan broj prijavljenih 20)
Cijena uključuje:
Autobusni prijevoz Sarajevo-Mostar-Sarajevo
Razgled grada u pratnji stručnog vodiča