Opće informacije

ORGANIZATORI SIMPOZIJA
Udruženje Psorijatičara u Bosni i Hercegovini i Univerzitetski Klinički centar Sarajevo

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Spa Hotel Terme Ilidža, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
13.-15.10.2017.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 607
Fax: +385 1 4862 622
Email: jelena@spektar-holidays.hr

POZIVNO PISMO
Pismeni zahtjev molimo uputite tehničkom organizatoru na adresu: jelena@spektar-holidays.hr. Poziv ne obvezuje Organizatore na financijsku potporu.

IZLOŽBA
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo kontaktirati tehničkog organizatora Kongresa.

POSTERI
Dimenzije postera: 110 x 80 cm ili 100 x 70 cm.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju.

SLUŽBENI JEZICI
Službeni jezici kongresa su bosanski i engleski, simultanog prevođenja neće biti.

AKREDITACIJA 
Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo akreditovala je Prvi Simpozij o Psorijazi pod brojem 327/2017 sa: 
• 10 bodova za predavače 
• 5 bodova za učesnike